QUY CHẾ HOẠT ĐÔNG CỦA WEBSITE

Chào mừng bạn (“hành khách” hoặc “bạn”) ghé thăm trang Web của chúng tôi (“Trang Web”). Trang đặt vé trực tuyến Vexesapa.net (“Vexesapa.net“ hoặc “chúng tôi”) – thuộc quyền sở hữu của Vexesapa.net – là dịch vụ phục vụ nhu cầu liên quan đến mua bán vé xe khách trực tuyến, nhằm hỗ trợ tối đa cho tất cả các đối tượng có nhu cầu đi lại và dịch vụ vận chuyển hành khách qua hệ thống trực tuyến. Các tài liệu tham khảo cho Trang Web được coi là bao gồm các dẫn xuất của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt và các ứng dụng trên điện thoại di động.

Bằng việc truy cập, xem và sử dụng Trang Web và/hoặc bằng việc đặt vé xe khách qua vexesapa.net, bạn xác nhận đồng ý và đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của giao dịch thương mại điện tử Vexesapa.net và các Điều khoản sử dụng, các chính sách, hướng dẫn khác của chúng tôi, mà bạn có thể thấy trên khắp Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách Bảo Mật, Chính sách hủy vé, Chính sách hoàn tiền, Hướng dẫn thanh toán, Cơ chế giải quyết tranh chấp v.v. Các điều khoản đưa ra dưới đây nếu bạn không chấp thuận, xin vui lòng ngưng việc sử dụng Trang Web.
I. Các thuật ngữ sử dụng dụng tại trang web Vexesapa.net và các dịch vụ mà Vexesapa.net cung cấp.

 1. Các thuật ngữ 

“Biểu phí”: là các loại phí thuế theo quy định của Hãng vận tải và Nhà chức trách.

“Tuyến đường”: Được xác định bởi hành trình bến đi, bến đến đối với xe tuyến cố định và nơi đi, nơi đến của xe hợp đồng và xe du lịch.

“Bến xe ô tô khách“: là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách.

“Điểm dừng”: là điểm dừng theo lịch trong hành trình của hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến.

“Điều kiện bất khả kháng”: Là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên bao gồm nhưng không giới hạn đến động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo động, nổi loạn, đình công… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

“Điều kiện vận chuyển”: là các yêu cầu, nội dung của Vexesapa.net thông báo đến hành khách liên quan đến các dịch vụ vận chuyển, bao gồm các thông tin được thể hiện trên vé/phiếu xác nhận hành trình và/hoặc trên website và/hoặc trong điều khoản sử dụng đã được phê duyệt và/hoặc các hình thức công bố khác.

“Điều khoản sử dụng” là các điều khoản được ghi trên Vé giấy hoặc vé điện tử (Tờ hành trình/phiếu thu hoặc tờ xác nhận hành trình) được dẫn chiếu từ Quy chế hoạt động này và các thông báo khác.

“Vé”: là vé giấy do Vexesapa.net cung cấp, vé điện tử, hoặc xác nhận hành trình do Vexesapa.net hoặc đại diện ủy quyền của Vexesapa.net cung cấp cho hành khách, trong đó có tên hành khách, mã đặt chỗ, thông tin hành trình và các thông báo khác cho hành trình, được Vexesapa.net hoặc đại diện ủy quyền của Vexesapa.net gửi qua hệ thống thư điện tử đã được đăng ký khi sử dụng dịch vụ. Vé ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định.

“Giá cước”: là giá, phụ thu của giá được Vexesapa.net công bố và/hoặc các điều kiện vận chuyển liên quan.

“Hãng vận chuyển”: bao gồm xe chạy tuyến cố định.

“Hành khách”: là bất kỳ người nào sử dụng dịch vụ tại Vexesapa.net

“Đặt chỗ”: ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định.

 1. Vé/Vé điện tử

Vé là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyển Hành khách

Vé chỉ có giá trị đối với Hành khách có tên và hành trình được ghi rõ trong vé hoặc thông tin trong tin nhắn xác nhận việc đặt thành công vé điện tử.

Vexesapa.net chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Hành khách có tên trên vé hoặc có code tin nhắn được gửi từ hệ thống Web khi giao dịch điện tử thành công.

Vé chỉ có thể được chuyển nhượng, đổi, hoàn, hủy vé theo quy định của điều khoản sử dụng, điều kiện vé và biểu phí ban hành trong từng thời kỳ.

 1. Giá vé/Cước vận chuyển

Giá cước là giá do Vexesapa.net công bố vào từng thời điểm mua vé.

Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí và lệ phí; phụ thu áp dụng cho Hành khách được quy định bởi, Nhà chức trách hoặc tổ chức có thẩm quyền, hoặc Vexesapa.net. Tại thời điểm mua vé Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí, phụ thu ngoài giá cước.

Vexesapa.net có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và có quyền từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí, phụ thu không được thanh toán đầy đủ.

Giá cước, thuế, phí và lệ phí; phụ thu được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên hệ thống do Vexesapa.net công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Điểm dừng

Điểm dừng có thể được chấp nhận tại Điểm dừng có thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của Nhà chức trách và quy định của Vexesapa.net.

Điểm dừng phải được thu xếp trước với Vexesapa.net và được ghi trên Vé.

 1. Đặt chỗ

Đặt giữ chỗ: Được thực hiện trên hệ thống thông qua trang web hoặc Phòng vé hoặc Đại lý, sau đó Hành khách sẽ được cấp mã số đặt chỗ.

Xác nhận đặt chỗ: Được thực hiện sau khi hành khách hoàn tất việc thanh toán trên hệ thống. Hành khách sẽ được cấp Vé với mã số đặt chỗ được xác nhận.

Trong một số trường hợp, việc mua vé có xác định thời gian cần thanh toán trước giờ khởi hành, hành khách phải hoàn thành việc thanh toán thì Hành khách mới được cấp mã đặt chỗ và xác nhận chỗ.

Thay đổi đặt giữ chỗ bao gồm thay đổi tên hành khách, hành trình, thời gian khởi hành, được quy định như sau:

Quý khách phải thanh toán các khoản phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) do việc thay đổi vé của quý khách.

Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi theo Biểu phí của Vexesapa.net công bố từng thời kỳ và chênh lệch Giá cước vận chuyển (nếu có). Vexesapa.net sẽ cập nhật lại thông tin thay đổi vào vé của hành khách.

Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi Vexesapa.net xác nhận đặt chỗ thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá trị vé không được thanh toán đầy đủ thì Vexesapa.net có quyền hủy đặt chỗ.

Thông tin cá nhân: Hành khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của hành khách được chuyển cho Vexesapa.net vì mục đích sử dụng dịch vụ do Vexesapa.net cung cấp. Vì mục đích trên, Hành khách đồng ý cho phép Vexesapa.net lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới các đại diện ủy quyền phát hành vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

Vexesapa.net có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp mà Vexesapa.net có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khác sử dụng để phục vụ cho mục đích:

 • Đặt giữ chỗ, thanh toán và mua vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;
 • Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
 • Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên
 • Quan hệ khách hàng;
 • Tiếp thị trực tiếp;

Chỗ ngồi: Đã được quy định trong vé của quý khách. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi lên xe, tuy nhiên Vexesapa.net có quyền đổi chỗ của quý khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi hành khách đã lên xe. Việc thay đổi này có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân an toàn, quy định của Nhà chức trách, sức khỏe của Hành khách hoặc lý do an ninh.

 1. Nguyên tắc hoạt động của Vexesapa.net

Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Website Vexesapa.net phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Vé Điện Tử: Hoạt động mua bán dịch vụ thông qua hợp đồng mua bán là vé điện tử, do Vexesapa.net cung cấp cho hành khách mua vé qua hệ thống của Vexesapa.net bao gồm ít nhất những thông tin sau: MÃ VÉ, SỐ GHẾ. Vé Điện Tử không có giá trị như một hóa đơn GTGT.  Vé Điện Tử có thể ở dạng cứng do khách hàng in ra hoặc tin nhắn SMS hoặc email gửi từ Vexesapa.net, không trái với qui định của pháp luật.

Khi các thành viên và/hoặc đối tác truy cập vào website Vexesapa.net để mua dịch vụ thì mặc định rằng các thành viên và/hoặc đối tác đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của giao dịch thương mại điện tử Vexesapa.net.

Hành khách có thể đặt vé xe khách trực tuyến từ bất cứ đâu có kết nối internet bằng cách lựa chọn tuyến đường, thời gian khởi hành và giá cả, và có toàn quyền lựa chọn và sử dụng các dịch vụ khác trên website Vexesapa.net.

Nội dung văn bản này, cùng với các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế theo thời gian, tạo thành một phần không tách rời của thỏa thuận mua bán giữa Vexesapa.net và người mua vé. Những nội dung nào chưa được quy định rõ trong văn bản này, hoặc có bất kỳ sự đối lập nào sẽ được áp dụng theo các quy định và pháp luật hiện hành có liên quan.

III. Quy trình giao dịch 

 1. Cách thức mua vé và thanh toán trên Vexesapa.net:

Website Vexesapa.net được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu mua vé xe trực tuyến, cung cấp đầy đủ thông tin các tuyến xe được khách hàng quan tâm, tư vấn nhiều lựa chọn dịch vụ vận chuyển hành khách phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Vexesapa.net còn cung cấp cho khách hàng danh sách các điểm ủy quyền bán vé tin cậy với đầy đủ thông tin giá cả, chính sách hỗ trợ để khách hàng tham khảo, giúp khách hàng tránh gặp phải những trường hợp không mong muốn như mua vé không đảm bảo chất lượng, giá thành cao, hoặc một số vấn đề thường gặp khác

Khi có nhu cầu mua vé trên Vexesapa.net, khách hàng nên thực hiện theo các bước sau đây:

■ Bước 1: Tìm kiếm tuyến xe khách hàng đang quan tâm bằng cách chọn nơi đi, nơi đến, ngày đi trên website Vexesapa.net

■ Bước 2: Tham khảo các thông tin được Vexesapa.net đăng tải, bao gồm tuyến đường, giá cả, thời điểm khởi hành, loại ghế . Sau khi đã chon lựa xong, khách hàng đặt vé bằng cách nhấn vào nút “Chọn chỗ”, chọn Vị trí ghế, sau đó chọn “Tiếp tục”.

■ Bước 3: Khai báo thông tin liên hệ, thông tin hành khách (trường hợp mua vé hộ người khác),  và lựa chọn phương thức thanh toán (bao gồm thanh toán online bằng thẻ ATM nội địa sử dụng Internet Banking của các Ngân hàng, thẻ Visa, MasterCard, Ví điện tử, hoặc các hình thức khác). Sau đó thực hiện thanh toán tiền vé theo hướng dẫn.

■ Bước 4: Sau khi nhận được 1 tin nhắn SMS và 1 email thông báo hành trình từ Vexesapa.net, vui lòng kiểm tra thông tin về chuyến đi, thời gian, mã vé.

■ Bước 5:  Tùy vào mô hình hoạt động của hãng xe, khách hàng có thể sử dụng tin nhắn SMS hay email xác nhận của Vexesapa.net để lên xe hoặc đổi sang vé giấy tại phòng vé của Vexesapa.net.

 1. Bảo đảm an toàn giao dịch: 

Vexesapa.net chịu trách nhiệm trước các thông tin tuyến đường, giá cả, dịch vụ đăng tải trên Website Vexesapa.net.

Các giao dịch của Vexesapa.net với khách hàng sẽ được Vexesapa.net đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng.

Kiểm soát thông qua phản hồi của Hành khách: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về giá cước, dịch vụ trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng của Vexesapa.net. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vexesapa.net sẽ xác nhận lại thông tin. Trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng, tùy theo mức độ, Vexesapa.net sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 1. Khuyến mãi và Giảm Giá:

Bất kỳ khuyến mãi nào được đưa ra bởi Vexesapa.net có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước;

Mỗi đợt khuyến mãi có thể có các điều khoản sử dụng riêng, hành khách có trách nhiệm tham khảo trang cung cấp khuyến mãi.

 1. Xử lý khiếu nại:

Khi có khiếu nại, hành khách cần thông báo trong thời gian 7 ngày kể từ ngày khởi hành.

Khiếu nại chi tiết liên hệ đăng trên website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vexesapa.net sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh, tùy theo mức độ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên Quy Chế Quản Lý Giao Dịch Điện Tử Vexesapa.net để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

 1. Quyền và nghĩa vụ của Vexesapa.net:

Quyền của Vexesapa.net: 

Vexesapa.net có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin liên quan đến các tuyến xe và các thông tin khác về dịch vụ hoặc phát hiện ra những thông tin mới có thể làm ảnh hưởng tới khách hàng cũng như uy tín của Vexesapa.net.

Vexesapa.net giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Vexesapa.net theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Vexesapa.net” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Vexesapa.net. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Trách nhiệm của Vexesapa.net bao gồm: 

Đăng tải và cập nhật các thông tin do Vexesapa.net cung cấp để bán vé hoặc cung ứng dịch vụ khách hàng.

Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt vé trên Vexesapa.net cho phép khách hàng tham gia Vexesapa.net thực hiện đúng quy trình đặt vé, mua vé, hủy vé trực tuyến qua website.

Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên trang giao dịch thương mại điện tử

Duy trì hoạt động bình thường của Vexesapa.net và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Vexesapa.net. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng thì Vexesapa.net không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Trách nhiệm của Vexesapa.net không bao gồm: 

 • Bất kỳ dữ liệu không chính xác nào được cung cấp bởi khách hàng khi đặt vé
 • Hành khách có mặt trễ tại điểm khởi hành
 • Không thể liên lạc với hành khách qua điện thoại khi đến giờ khởi hành.
 • Hành khách không chờ đợi ở đúng điểm khởi hành
 • Xe thay đổi điểm khởi hành, giờ xuất phát vì lý do bất khả kháng
 1. Quyền và nghĩa vụ của hành khách mua vé: 

Vexesapa.net sẽ không tính thêm bất kỳ phụ phí nào liên quan đến dịch vụ và cổng thanh toán ngoại trừ các khoản được nêu rõ tại trang chi tiết đặt chỗ

Việc đặt vé được xem là đã xác nhận nếu trang xác nhận đặt vé được hiển thị cho hành khách, ngay cả khi hành khách không nhận được tin nhắn SMS hoặc Email vì bất cứ lý do nào

Nếu không nhận được tin nhắn SMS/Email xác nhận hoặc hủy vé vì bất cứ lý do nào, hành khách có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ gửi lại. Thông tin gửi qua SMS / Email có thể không được gửi hoặc đến chậm vì nhiều lý do nằm ngoài kiểm soát của Vexesapa.net

Hành khách phải ra trước 15p đến 45′ (đối với ngày lễ tết cần ra trước 30p) trước giờ khởi hành dự kiến tùy vào điểm đón

Thời gian đến và khởi hành ghi trên vé chỉ là thời gian dự kiến, nghĩa là sẽ có thể xảy ra trường hợp các chuyến xe bị trì hoãn. Vào ngày thực hiện chuyến đi hành khách nên liên hệ theo chi tiết liên hệ in trên vé để xác nhận địa điểm và thời gian khởi hành

Tại thời điểm lên xe, hành khách sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau đây, nếu không hành khách có thể bị từ chối cho lên xe:

 • Tin nhắn SMS vé hoặc Email có thông tin về vé

Khi đặt chỗ tại Vexesapa.net, hành khách đã đồng ý cho phép Vexesapa.net gọi điện, Email, gửi tin SMS hoặc gửi thông báo để cung cấp thông tin hoặc lấy thông tin liên quan đến việc đặt chỗ của hành khách;

Trong trường hợp không có chỗ cho hành khách mặc dù hành khách đã được xác nhận chỗ, vì bất cứ lý do nào (lịch khởi hành xe thay đổi, hủy chuyến, sự kiện bất khả kháng, vấn đề vận hành, …), hành khách được quyền lựa chọn 1 trong các lựa chọn sau:

 • Vexesapa.net sắp xếp vận chuyển hành khách trên chuyến xe gần nhất còn chỗ mà không thu thêm phí.
 • Hoàn lại tiền vé cho hành khách đối với chuyến xe hành khách bị từ chối vận chuyển.

Khi hành khách đặt giữ chỗ tại Vexesapa.net, Vexesapa.net sẽ cố gắng đáp ứng vị trí chỗ theo yêu cầu của hành khách. Tuy nhiên, Vexesapa.net không đảm bảo chắc chắn bất cứ vị trí nào trên xe. Vexesapa.net bảo lưu quyền sắp xếp lại vị trí chỗ trên xe của hành khách vì lý do vấn đề về vận hành, an ninh, an toàn, sức khỏe, hay theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định của Quy Chế Hoạt Động đang được đăng trên Vexesapa.net để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

 1. Quản lý thông tin xấu:   

Vexesapa.net cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin khi đăng tải bán vé trên Vexesapa.net, đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng dịch vụ.

Người sử dụng không được lợi dụng dịch vụ của Vexesapa.net vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Vexesapa.net. Trong trường hợp vi phạm thì người truy cập đó phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người sử dụng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Vexesapa.net cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Vexesapa.net trong bản Quy chế này.

Người sử dụng không được tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Vexesapa.net dưới mọi hình thức như cung cấp các thông tin xấu, thiếu tính khách quan, trung thưc về Vexesapa.net.

 1. Chính sách hủy vé:

Để hủy vé, hành khách có thể:

Dùng số điện thoại đã sử dụng để đặt vé và gọi đến số điện thoại 1900969681 .hoặc 19007075, cung cấp thông tin mã vé cùng với các thông tin khác theo hướng dẫn của tổng đài viên Vexesapa.net.

Hạn chót cho việc hủy vé phụ thuộc vào thời điểm xe bắt đầu khởi hành ở đầu tuyến đường và không phụ thuộc vào thời gian hành khách lên xe. Ví dụ: Nếu xe bắt đầu khởi hành từ lúc 7:00 giờ và thời điểm hành khách lên xe là 12:00 giờ, hạn chót hủy vé được tính từ 7:00, không phải 12:00 giờ.

Chính sách hủy vé đối với vé đặt vé trên Website Vexesapa.net:

Chính sách hủy vé có thể thay đổi theo từng thời điểm. Để biết chính sách hủy vé, vui lòng xem mục “Chính sách hủy vé”. Nếu vé đã được thanh toán, chính sách hủy vé sẽ được gửi cùng email xác nhận. Để tìm hiểu thêm thông tin về chính sách hủy vé, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của Vexesapa.net qua email hoặc tổng đài để được giải đáp.

Chính Sách Hủy Vé chưa bao gồm phí chuyển khoản tiền lại cho quý khách.

Số tiền hoàn lại = Tổng tiền đã thanh toán – Phí hủy vé – Phí chuyển khoản (nếu có).

Phí hủy vé được áp dụng đối với giá vé gốc, không áp dụng cho giá vé sau khi đã giảm giá. Chi phí phạt hủy vé được trích từ tiền vé đã thanh toán hoặc giảm giá và phần tiền còn lại sẽ được hoàn trả.

Ví dụ:

– Giá vé gốc là 200,000 VND.

– Giá vé sau khi giảm giá là 150,000 VND

– Chi phí phạt hủy được tính trên giá vé gốc. Chi phí hủy vé là 10% là 20.000 VND

=> Vậy số tiền hoàn trả sẽ là 150,000 – 20,000 = 130,000 VND.

 1. Chính sách hoàn tiền:

Tiền vé được hoàn trả trong các trường hợp hủy vé được chuyển vào tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, hoặc tài khoản ví mà hành khách sử dụng trong khi đặt vé.

Tất cả các khoản hoàn tiền được xử lý tự động khi huỷ vé. Ngân hàng của hành khách thông thường sẽ cần vài ngày làm việc để ghi có số tiền này vào tài khoản hay thẻ;

Trong trường hợp số tiền hoàn trả không được ghi có vào tài khoản của hành khách trong 10 ngày làm việc, hãy gửi email đến vexesapa.net@gmail.com cùng với các chi tiết của vé. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết để giúp ghi có vào tài khoản hay thẻ của hành khách số tiền được hoàn trả;

Tiền sẽ không được hoàn lại trong trường hợp hành khách không có mặt tại điểm khởi hành đúng giờ;

Phí giao dịch hoặc phí giao vé sẽ không được hoàn trả trong trường hợp khách hàng tự yêu cầu hủy vé;

Trong trường hợp chuyến xe bị hủy bỏ vì lý do khách quan Vexesapa.net sẽ cố gắng hỗ trợ hành khách tìm dịch vụ thay thế tùy thuộc vào các lựa chọn sẵn có. Trong trường hợp không có dịch vụ thay thế nào, Vexesapa.net sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với hành khách đến mức hoàn trả lại số tiền mà hành khách đã thanh toán mua vé;

 1. Chính sách bảo mật

Vexesapa.net trân trọng quan hệ với khách hàng và người sử dụng trang web. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo cung cấp thông tin có trách nhiệm và hệ thống hoạt động chính xác. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của hành khách và muốn tạo sự thoải mái và thuận tiện khi truy cập trang web của chúng tôi.

Khi bạn truy cập trang web này, một vài thông tin về bạn, như địa chỉ IP, chọn các trang trong website, các hệ thống và các chương trình sử dụng và thời gian bỏ ra, cùng với thông tin tương tự khác, có thể được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi hoặc các máy chủ bên thứ 3 như Google Analytics. Những thông tin như vậy có thể không xác định cụ thể được bạn. Những thông tin này có thể được chúng tôi sử dụng để phân tích lưu lượng truy cập trang web hoặc cho các mục đích khác mà chúng tôi thấy phù hợp.

Nếu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ và các thông tin khác cho chúng tôi, thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích thống kê và / hoặc các mục đích khác. Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp trong khi đặt vé với Vexesapa.net sẽ chỉ được tiết lộ cho bộ phận điều hành có liên quan đến việc đặt vé của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, chia sẻ hoặc bằng bất kỳ cách nào khác tiết lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba.

Vexesapa.net có thể sử dụng thông tin liên lạc cá nhân của bạn như email, số điện thoại di động để liên hệ, thông báo thông tin về chuyến đi hoặc các khuyến mãi do Vexesapa.net hoặc các đối tác của chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi muốn bạn cảm thấy tự tin về việc sử dụng website Vexesapa.net để lên kế hoạch và mua vé xe khách, vì vậy chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin chúng tôi thu thập được. Trong khi không có trang web nào có thể đảm bảo hoàn toàn bảo mật, chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì dữ liệu chính xác, và đảm bảo sử dụng đúng thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp và công nghệ bảo mật Internet hợp lý.

Quy định này không phải là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý, nhưng chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tuân theo quy định này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tham gia sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình hình thực tế. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

 1. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên trang giao dịch điện tử.

Khi thực hiện các giao dịch trên trang giao dịch điện tử, bắt buộc các khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý website Vexesapa.net cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các khách hàng thông báo cho Ban quản lý website Vexesapa.net qua địa chỉ email: vexesapa.net@gmail.com  hoặc Điện thoại: 19007075 – 1900 969681 Vexesapa.net sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất có thể.

Ban quản lý website Vexesapa.net sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các khách hàng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

 1. Giao dịch không thành công:

Một giao dịch thanh toán online có thể không được thực hiện thành công vì nhiều lý do, và tài khoản hay thẻ của hành khách có thể bị ghi nợ mà không có một vé tương ứng được tạo ra. Nếu số tiền bị khấu trừ từ tài khoản hay thẻ của bạn, hãy liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Vexesapa.net hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử để tái xác nhận giao dịch không thành công trước khi tiến hành một giao dịch hay đặt chỗ mới.

Những giao dịch trong trường hợp này được hoàn trả lại cho khách hàng theo chính sách hoàn tiền quy định trong Quy Chế giao dịch điện tử của Vexesapa.net.

 1. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Nếu có tranh chấp xảy ra trong việc xác nhận vé điện tử giữa khách hàng và Vexesapa.net, bằng cách cung cấp những thông tin, chứng từ hoặc các tài liệu được lưu trữ có liên quan về việc khách hàng có hay không việc mua vé xe của khách hàng thông qua website Vexesapa.net để giải quyết tranh chấp.

Nếu có cơ sở xác nhận vé xe khách hàng đang giữ là do Vexesapa.net bán và đúng với tuyến đường, thời gian, địa điểm và các thông tin khác có liên quan thì chúng tôi không có quyền bác bỏ và phải cung cấp dịch vụ cho khách hành như đã cam kết.

Nếu Vexesapa.net có chứng cứ chứng minh vé xe đang tranh chấp là không đúng, không phù hợp thì có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng và Vexesapa.net không có trách nhiệm giải quyết vấn đề về tính xác thực của vé xe đang tranh chấp với khách hàng.

Các bên phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu có thiệt hại xảy ra, các bên sẽ thỏa thuận cùng nhau trên tinh thần hợp tác để tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Nếu không đi đến được một sự thống nhất chung về ý chí trong quá trình giải quyết tranh chấp, thì sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 1.  Điều khoản áp dụng:

Quy chế của Vexesapa.net có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website www.vexesapa.net

Nội dung văn bản này có thể được sửa đổi, bổ sung và thay thế theo thời gian nhằm đảm bảo mục đích và hoạt động của Website. Các nội dung sửa đổi, thay thế sẽ có hiệu lực trong vòng 03 (ba) ngày từ ngày thông báo. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các nội dung sửa đổi, bổ sung và thay thế được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các khách hàng đã chấp nhận.

Thông tin hỗ trợ hành khách: 

Ban quản lý website Vexesapa.net

Địa chỉ: VP6 Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

Điện thoại: 1900 6772 hoặc 0888 497 811

Email:  vexesapa.net@gmail.com

 

1900 6772
Xe giường nằm, xe limousine Hà Nội đi Sapa | 1900 6772 |Đặt vé nhanh
Logo
Enable registration in settings - general